راه های رسیدن به تلاوت خاشعانه/۲

تلاوت اصل نیست راهیست برای انقلاب در جان و فهم معارف

۱۳۹۶/۱۰/۲۵   - ۱۰:۲۵
۱۳۹۶/۱۰/۳۰   - ۱۰:۵۲
مخاطب سینمای مستند؛ در پی حقیقت و صداقت
جایگاه فرهنگ مقاوت در سینمای مستند/ قسمت اول

مخاطب سینمای مستند؛ در پی حقیقت و صداقت

۱۳۹۶/۱۰/۲۰   - ۱۳:۱۳