راه های رسیدن به تلاوت خاشعانه/۲

تلاوت اصل نیست راهیست برای انقلاب در جان و فهم معارف

۱۳۹۶/۱۰/۲۵   - ۱۰:۲۵
۱۳۹۶/۱۰/۳۰   - ۱۰:۵۲
مخاطب سینمای مستند؛ در پی حقیقت و صداقت
جایگاه فرهنگ مقاوت در سینمای مستند/ قسمت اول

مخاطب سینمای مستند؛ در پی حقیقت و صداقت

۱۳۹۶/۱۰/۲۰   - ۱۳:۱۳
گفتگو بیشتر ...
تلاوت اصل نیست راهیست برای انقلاب در جان و فهم معارف
راه های رسیدن به تلاوت خاشعانه/۲

تلاوت اصل نیست راهیست برای انقلاب در جان و فهم معارف

۱۳۹۶/۱۱/۰۱   - ۰۸:۳۰
اینفوگرافیک بیشتر ...
ارکان حرکت در مسیر تلاوت خاشعانه 
اینفوگرافی

ارکان حرکت در مسیر تلاوت خاشعانه 

۱۳۹۶/۰۷/۱۵   - ۱۳:۵۵
مؤلفه‌ها و شاخصه‌های یک ترتیل استاندارد
گرافیک خبری

مؤلفه‌ها و شاخصه‌های یک ترتیل استاندارد

۱۳۹۶/۰۵/۲۸   - ۱۰:۰۰
توازن در هنر تلاوت قرآن
گرافیک خبری

توازن در هنر تلاوت قرآن

۱۳۹۶/۰۶/۲۰   - ۱۳:۰۵