جلسه نقد و بررسی ترجمه قرآن بهاءالدین خرمشاهی، دین پژوه، حافظ پژوه، قرآن پژوه و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی عصر امروز شنبه۲بهمن ماه با حضور مسعود انصاری، قرآن پژوه در کتابخانه حسینیه ارشاد برگزار شد.
۱۳۹۵/۱۱/۰۲    - حسن آقامحمدی