آئین پایانی دومین دوره جایزه کتاب سال عاشورایی (دعبل) با حضور اساتید، شاعران، مداحان و پژوهشگران حوزه عاشورا در مجموعه شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه) برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۶/۱۴    - حسن آقامحمدی