مسابقات سراسری قرآن کریم در مرحله نیمه نهایی حفظ بیست جزء و کل در حسینیه ثارالله ارومیه برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۶/۱۵    - ابوذر چراغی