در چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم شاهد حضور پررنگ رسانه های شنیداری ،دیداری و مکتوب هستیم.
۱۳۹۶/۰۶/۱۶    - ابوذر چراغی