دیدار این هفته جامعه قرآنی با خانواده یکی از شهیدان قرآنی که سازمان قرآن و عترت بسیج تهران بزرگ متولی برگزاری آن است اختصاص به دیدار با خانواده شهید جهادگر امین آقاباباشیرازی داشت که در امامزاده اسماعیل چیذر و بر سر مزار این شهید بزرگوار برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۶/۱۶    - طاهره بابایی