حضور داوران و شرکت کنندگان در رشته های حفظ و قرائت قرآن کریم در محل اسکان خود در شهر ارومیه
۱۳۹۶/۰۶/۱۷    - ابوذر چراغی