با حضور عباس سلیمی، معاون فرهنگی و زائرین آستان منور ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ الحسنی(ع) و احمد ابوالقاسمی، مدیر رادیو قرآن ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ترم تابستان کلاس‌های قرآن ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻗﺮآن کریم این آﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪس عصر امروز ۲۲ شهریور ما در مصلای شهر ری برگزار شد. طی این مراسم از ۱۸۲ قرآن‌آموز دختر و پسر برگزیده این مرکز تقدیر شد.
۱۳۹۶/۰۶/۲۲    - حسن آقامحمدی