همایش بین‌المللی عطار نیشاپوری با عنوان زبان فارسی و اندیشه ایرانی اسلامی از سوی موسسه مطالعاتی اسلامی دانشگاه مک گیل– دانشگاه تهران به همراهی انجمن آثار و مفاخر ایران عصر امروز ۲۷ فروردین در انجمن مفاخر برگزار شد.
۱۳۹۷/۰۱/۲۷    - مصطفی تقاضایی