کد خبر: 3714383
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۲
از سوی نوبخت؛
گروه اقتصاد ــ از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور، شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد

به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بنا به این گزارش به استناده ماده (۱۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كشور، نحوه پرداخت حقوق و مزایای مستمر كاركنان در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر تعیین می‌گردد:

ماده یك- در این شیوه‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:
الف- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور و سازما‌ن‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها حسب مورد.
ج- كاركنان: افرادی هستند كه براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حكم و یا قرارداد منعقده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام دارای تفویض اختیار در یك دستگاه اجرایی به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی (قرارداد كار معین و مشخص و مشمولین ماده ۱۲۴ قانون خدمات مدیریت كشوری مصوب سال ۱۳۸۷) به خدمت پذیرفته می‌شود.

ماده ۲- به‌منظور ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق و مزایای مستمر كاركنان، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند لیست حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر، حق عائله‌مندی و اولاد كاركنان خود را به صورت ماهیانه در قالب لوح فشرده (CD) حداكثر تا بیستم هر ماه تهیه و با امضاء بالاترین مقام اجرایی دستگاه و یا مقام مجاز از طرف وی و امضاء ذیحساب یا مسؤول امور مالی مربوط حسب مورد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه‌داری كل (اداره كل خزانه در مركز و یا خزانه معین استان حسب مورد) درخواست وجه نمایند. مسؤولیت صحت لیست حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر و سایر پرداخت‌های یادشده و همچنین عدم رعایت زمان‌بندی مورد اشاره، با مسؤولین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.
تبصره۱- نیروهای حق‌التدریس و سرباز معلم آموزش و پرورش مشمول مفاد این شیوه‌نامه هستند.
تبصره۲- برای كاركنان قرارداد معین و مشخص و مشمولین ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات كشوری، مبلغ مندرج در قرارداد منعقده آنان (براساس مدت قرارداد) به عنوان حقوق و مزایای مستمر تلقی می‌گردد.
تبصره۳- نیروهای قراردادی تبصره‌های (۳) و (۴) آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشكیلاتی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی و حداكثر به تعداد سال ۱۳۹۲ تا سقف تخصیص اعتبار مشمول مفاد این شیوه‌نامه هستند.
تبصره۴- دستگاه‌های اجرایی موظفند مابه‌التفاوت حقوق و مزایای مستمر این كاركنان نسبت به تخصیص ابلاغی را از محل سایر منابع در اختیار آن دستگاه و در چارچوب قوانین و مقررات، پرداخت نمایند.

ماده ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه‌داری كل (اداره‌ كل خزانه در مركز و یا خزانه معین استان حسب مورد) مبالغ مروبط به مالیات، كسور بازنشستگی سهم دولت و كاركنان، حق بیمه تأمین اجتماعی سهم دولت و كاركنان و حق بیمه‌های خدمات درمانی سهم دولت، دستگاه اجرایی و كاركنان، را با رعایت مقررات حسب مورد به حساب‌های تمركز وجوه نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در مركز (در استان‌ها نزد بانك ملی ایران) كه بدین‌منظور به ترتیب به نام سازمان امور مالیاتی كشور، سازمان بازنشستگی كشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران و صندوق‌های بازنشستگی و حمایتی دستگاه‌های اجرایی مربوط افتتاح می‌نماید واریز و ضمن واریز مبلغ سایر كسور به حساب بانك پرداخت اعتبارات هزینه دستگاه اجرایی ذی‌ربط، مبلغ خالص حقوق و مزایای مستمر كاركنان مستقیماً به حساب بانكی كاركنان واریز نماید.
تبصره۱- خالص حقوق و مزایای مستمر كاركنان رسمی و پیمانی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع این شیوه‌نامه كه در نمایندگی‌های خارج از كشور دستگاه‌های یادشده خدمت می‌نمایند و حقوق و مزایای مستمر ماهیانه آنان به ارز پرداخت می‌شود به حساب بانك پرداخت دستگاه‌های اجرایی مربوط واریز می‌شود.
تبصره۲- بانك مركزی جمهوری اسلامی، بانك ملی ایران و سایر بانك‌های پرداخت‌كننده حقوق و مزایای مستمر كاركنان دستگاه‌های اجرایی یادشده موظفند در اجرای این شیوه‌نامه همكاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی مبذول و ترتیبی اتخاذ نمایند كه وجوه مربوط به حقوق و مزایای مستمر كاركنان دستگاه‌های اجرایی مزبور بدون وقفه و در اسرع وقت به حساب بانكی كاركنان واریز و مراتب را به دستگاه‌های اجرایی مربوط اعلام نمایند.
تبصره۳- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در مركز و بانك ملی ایران در استان‌ها (حسب مورد) باید اعلامیه واریز وجوه كسور یادشده و صورتحساب ماهیانه حساب‌های مذكور را برای سازمان‌ها و صندوق‌های یادشده و همچنین اداره كل خزانه در مركز و خزانه معین در استان حسب مورد ارسال نمایند تا سازمان‌ها و صندوق‌های مذكور با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مروبط اقدامات لازم درخصوص اعمال حساب به موقع وجوه مالیات، بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت كاركنان یادشده را معمول دارند. سازمان بازنشستگی كشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران و صندوق‌های حمایتی دستگاه‌های اجرایی مربوط حق برداشت از حساب‌های یادشده خود را خواهند داشت. سازمان تأمین اجتماعی موظف است تربیتی اتخاذ نماید تا مراتب واریز وجوه بیمه تأمین اجتماعی سهم كارمند و سهم دولت (كارفرما) به حساب یادشده را در اسرع وقت به شعب وصول‌كننده تابعه در ارتباط با دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ نماید.

ماده ۴- فوق‌العاده‌ها و یا حق‌الزحمه‌های افراد خرید خدمت و انجام كار مشخص كه از طریق پیمانكاران پرداخت می‌شود و همچنین فوق‌العاده‌های غیرمستمر كاركنان از قبیل فوق‌العاده نوبت كاری، فوق‌العاده كارایی و عملكرد، حق محرومیت از مطب، فوق‌العاده حمایت قضایی، اضافه كار ساعتی، حق‌التدریس معلمان آموزش و پرورش، حق‌التدریس و حق‌التحقیق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و پژوهشی، پرسنل وظیفه، عیدی پایان سال و عائله‌مندی بازنشستگان و مستمری‌‌بگیران، حساب پس‌انداز، صندوق ذخیره فرهنگیان، پاداش پایان خدمت و مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده بازنشستگان، پاداش و مرخصی مناطق محروم و غیره از شمول مقررات این شیوه‌نامه خارج است و كماكان از محل اعتبار مصوب و تخصیص‌یافته دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با رعایت مقررات مربوط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود، به نحوی كه با هیچ‌گونه كسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای مستمر كاركنان خود مواجه نشوند.

ماده ۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه‌داری كل (اداره‌كل خزانه در مركز یا خزانه معین استان حسب مورد موظف است عملكرد وجوه پرداختی موضوع این شیوه‌نامه به دستگاه‌های اجرایی را از طریق فراخوانی وب‌سرویس موضوع تفاهم‌نامه تبادل الكترونیكی اطلاعات مابین سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان اعلام نماید.دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی كماكان مسؤول صحت صدور احكام صادره مربوط به كاركنان خود منطبق با قوانین و مقررات استخدامی و بدون ایجاد هرگونه بار مالی بدون تأیید سازمان خواهند بود.
ماده ۶- كلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از جمله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران كه شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام آنها است و همچنین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحقیقاتی و پژوهشی موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمی برنامه‌‌های توسعه كشور، مشمول این شیوه‌نامه هستند و ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت مغایر با سازوكار منظور شده در این شیوه‌نامه درخصوص پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر كاركنان توسط آنها ممنوع خواهد بود.
تبصره ۱- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات، شورای امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، خانواده شهدا و ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانك‌ها، بیمه‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از شمول مقررات این شیوه‌نامه مستثنی هستند و دستگاه‌های یادشده مكلفند ضمن درخواست وجه مجزا برای پرداخت حقوق و مزایای مستمر كاركنان خود از محل بودجه مصوب و در سقف پرداختی خزانه به نحوی مدیریت نمایند كه با هیچ‌گونه كسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای مستمر كاركنان خود مواجه نشود.
تبصره۲- در پایان سال مالی بعد از پرداخت حقوق و مزایای مستمر كاركنان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری كل كشور) به حساب بانكی كاركنان، درخواست وجه برای پرداخت تغییرات حقوق و مزایای مستمر ناشی از تأخیر در صدور احكام كارگزینی و سایر موارد مشمول مفاد این شیوه‌نامه نبوده و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای انجام این پرداخت‌ها از محل اعتبارات خود در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

ماده ۷- در اجرای بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷، حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر كاركنان دستگاه‌ها و واحدهای مجری كه براساس تفاهم‌نامه عملكردی اداره می‌شوند (دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه‌ریزی مبتنی بر عملكرد مندرج در بخش اول پیوست شماره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور)، پس از انعقاد تفاهم‌نامه و تأیید سازمان از شمول این شیوه‌نامه خارج هستند و حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر كاركنان آنان از محل تخصیص ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، با رعایت مقررات مربوط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. دستگاه‌های مشمول این تبصره مكلفند ضمن درخواست وجه مجزا برای پرداخت حقوق و مزایای مستمر كاركنان خود از محل بودجه مصوب و در سقف پرداختی خزانه به نحوی مدیریت نمایند كه با هیچ‌گونه كسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای مستمر كاركنان خود مواجه نشود.

ماده ۸- مبالغی كه از محل اعتبار دستگاه‌های اجرایی بابت اجرای مواد (۲) و (۳) این شیوه‌نامه پرداخت می‌شود، به تشخیص و توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط به حساب هزینه منظور می‌گردد و عملكرد آن نیز به همین ترتیب تنظیم و ارایه می‌شود.
انتهای پیام

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: