بیست و ششمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در مصلی تهران از شنبه ۲۹ اردیبهشت تا ۱۴ خرداد ماه برگزار خواهد شد.
۱۳۹۷/۰۲/۲۷    - علی چاشنی گیر