نشست خبری مراسم افتتاحیه دانشگاه استاد فرشچیان با حضور رئیس کمیته هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی، سرپرست دانشگاه هنرهای ایرانی-اسلامی استاد فرشچیان و رئیس انجمن آثار مفاخر فرهنگی برگزار شد.
۱۳۹۷/۰۷/۲۸    - امیرسینا درخشانی فر