چهل‌ و یک سال پیش در چنین روزی، امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب در اطلاعیه‌ای، تشکیل شورای انقلاب اسلامی را اعلام کرد. برحسب این اعلان، وظایف شورای انقلاب بدین شرح تعیین شده بود: «به موجب حق شرعی و براساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد باصلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده است، از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد». این شورا از آن تاریخ تا ماه‌های آغازین سال 1359 به کار خویش ادامه داد و با ترکیبی اعم از ثابت و متغیر، به ساماندهی شرایط آشفته جامعه در آن روزگار می‌پرداخت. تصاویری که پیش روی شماست نماهایی از اعضا، جلسات و فعالیت‌های این شورا است.
۱۳۹۷/۱۰/۲۲    - موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران