مردمی که در جای جای ایران حماسه بزرگ انقلاب اسلامی را رقم زدند بهترین و موثق‌ترین راویان هستند. تصاویری که آنان از این رستاخیز عظیم ثبت کرده‌اند اگرچه ممکن است چندان حرفه‌ای و استاندارد نبوده باشد، اما آئینه‌ای زلال و شفاف از حرکتی بود که از اعماق ذهن و دل مردمی جوشید و جهانی را به خویش متوجه داشت.
۱۳۹۷/۱۱/۱۶    - موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران