محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران عصر امروز دوشنبه، ۲۴ دی‌ماه ضمن بازدید از تحریریه ایکنا در معرفی دو اثر قرآنی «فرهنگ راهنما» و «تفسیر قرآن» آیت‌الله هاشمی رفسنجانی(ره) شرکت کرد.
۱۳۹۷/۱۰/۲۴    - حسن آقامحمدی