کامران شیردل، در روزهای اوج‌گیری انقلاب، علاوه بر فیلمبرداری، به عکاسی از صحنه‌های آن نیز پرداخته و از این رویداد بزرگ، مجموعه‌ای از تصاویر گران‌سنگ تهیه کرده است. عکس‌هایی که پیش روی دارید تعدادی اندک از صحنه‌‌هایی است که شیردل از این حرکت عظیم و پرگستره ثبت کرده است.
۱۳۹۷/۱۱/۱۷    - کامران شیردل