ابرماه گرفتگی خونین که به ابرماه گرگ خونین معروف است، از بامداد ۱ بهمن‌ماه در قاره‌های آسیا، اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقای مرکزی و اقیانوس آرام قابل مشاهده بود. وقتی ماه درنزدیک‌ترین نقطه به زمین قرارمی‌گیرد و بزرگتر از اندازه معمول دیده می‌شود لقب "ابرماه " می‌گیرد؛ و به این دلیل خونین نامیده می‌شود که قمرزمین را هاله قرمز رنگ فرا می‌گیرد.
۱۳۹۷/۱۱/۰۱    - منابع خارجی