خوانش اجتماعی انقلاب اسلامی در چهل سالگی، امروز 16 بهمن ماه، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
۱۳۹۷/۱۱/۱۶    - امیرسینا درخشانی فر