عکس‌ها بخشی از تاریخ در دوران معاصر را تشکیل می‌دهند. تاریخی که زبان در وصف آن ناتوان است و شاید هنر تصویر بخشی از آن را بازگو کند. مجموعه زیر منتخبی از مشهورترین و تاثیرگذارترین عکس‌های تاریخ انقلاب اسلامی ایران است که در رسانه های داخلی و خارجی بارها و بارها منتشر شده است و هریک روایتی دارد از جنس استقلال و استحکام یک ملت؛ ملتی به شریفی ایران سربلند.
۱۳۹۷/۱۱/۲۲    - آرشیو