بازار بزرگ تهران به واسطه پیشینه تاریخی، تنوع و فراوانی اجناس و اصناف از مهمترین مراکزی است که برای خرید سال نو مردم آنجا را انتخاب می‌کنند. این در حالی است که کسبه بازار گلایه دارند که بازار رونق سال‌های پیشین را ندارد و اغلب مردم دست خالی بازمی‌گردند.
۱۳۹۷/۱۲/۱۷    - محمدجواد فرمانی