مرحله نهایی و آئین اختامییه هشتمین دوره مسابقات تلویزیونی قرآنی اسراء، با محوریت قرائت تقلیدی، ۱۷ اسفندماه در حسینیه امینی‌های قزوین برگزار شد.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸    - اعظم داداشی