مراسم اختتامیه سیزدهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر با محور شهر گردشگر، صبح امروز ۲۰ اسفندماه در سالن شهید دهشور، دانشکده علوم دانشگاه تهران برگزار شد.
۱۳۹۷/۱۲/۲۰    - مصطفی تقاضایی