امامزاده شاه فضل(ع) در بهبهان از فرزندان امام موسی کاظم(ع) است. آرامگاه ایشان در شهرستان بهبهان همه روزه پذیرای زائران فراوانی از نقاط دور و نزدیک است. بنای این امامزاده حدود ۳۰۰ سال قدمت دارد.
۱۳۹۸/۰۱/۱۴    - محمد آهنگر