در پی بالا آمدن سطح آب و تصمیم ستاد مدیریت بحران استان خوزستان، مردم، روستاهای شهرستان حمیدیه را تخلیه کردند و به تپه‌های اطراف آن پناه بردند.
۱۳۹۸/۰۱/۱۹    - محمد آهنگر