مرکز توانبخشی جانبازان ثارالله محل نگهداری جانبازان قطع نخاع از ناحیه گردن و کمر است که در سال 1360 تأسیس شد. آسایشگاهی که اسطوره‌ها و شهیدان زنده در آن روز را به شب وصل می‌کنند و غم را به امید پیوند می‌دهند...
۱۳۹۸/۰۱/۲۱    - مصطفی تقاضایی