مراسم گلریزان جامعه ورزشی برای کمک به مردم سیل زده، صبح روز سه شنبه، ۲۰ فروردین‌ماه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۱/۲۰    - طاهره بابایی