داوران سی‌و‌ششمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در اتاقی مجزا و به شکل ویدئو کنفرانس طی چهار روز به داوری مسابقات پرداختند.
۱۳۹۸/۰۱/۲۵    - محمدجواد فرمانی