در پی شرایط جوی به وجود آمده و پُر شدن آب رودخانه‌های دز و کرخه بسیاری از شهرها و روستاهای استان خوزستان دچار سیلاب شدند.
۱۳۹۸/۰۱/۲۴    - منا صیافی زاده