چهل‌و‌پنجمین جلسه ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشور عصر امروز شنبه، ۲۴ فرودین‌ماه پیش از مسابقات قرآن امروز برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۱/۲۴    - حسن آقامحمدی