امروز، ۳ اردیبهشت‌ماه مقارن با روز جهانی کتاب و حق مؤلف است. به همین بهانه نگاهی انداختیم به حال این روزهای کتاب فروشی‌های میدان انقلاب.
۱۳۹۸/۰۲/۰۳    - حسن آقا محمدی