غرفه خبرگزاری ایکنا در پنجمین و ششمین روز از برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم میزبان تعدادی از چهره های فرهنگی و قرآنی بود.
۱۳۹۸/۰۲/۲۸    - مصطفی تقاضایی