غرفه ایکنا در هشتمین روز از برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم میزبان تنی چند از چهره های قرآنی و فرهنگی کشور بود.
۱۳۹۸/۰۲/۲۹    - مصطفی تقاضایی