غرفه ایکنا در دهمین روز از برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ضمن گفتگو با تنی چند از اصحاب فرهنگ، میزبان مسابقات مناظره دانشجویی نیز بود.
۱۳۹۸/۰۲/۳۱    - طاهره بابایی