غرفه ایکنا در یازدهمین روز از برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ضمن گفتگو با تنی چند از اصحاب فرهنگ، میزبان آخرین روز مسابقات مناظره دانشجویی نیز بود.
۱۳۹۸/۰۳/۰۱    - مصطفی تقاضایی