نیکوکاران و گروه‌های خیریه مردمی در روز‌های درگیری مردم خوزستان با سیل، برای کمک‌رسانی اقدام کردند؛ گروه خیریه «به نام انسانیت» یکی از این گروه‌های خیریه است که از ابتدای سیل در مناطق درگیر حضور داشتند و برایشان مهم بود که کمک‌ها حتماً به دست نیازمندان برسد.
۱۳۹۸/۰۳/۲۵    - محمد آهنگر