⁨گردهمایی رؤسای جهاددانشگاهی و مراکز آموزشی وابسته، ۲۹ و 30 خردادماه در همدان با حضور سیدحمیدرضا طیبی، رییس جهاددانشگاهی برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۳/۳۰    - محمدرضا کتابی‌صیام