شب فرهاد دفتری با حضور استاد محمدعلی موحد، سیدکاظم موسوی‌بجنوردی، تورج اتحادیه و رونمایی از کتاب «تاریخ تشیع» عصر امروز چهارشنبه، ۵ تیرماه در مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۴/۰۵    - مصطفی تقاضایی