همزمان با روز عفاف و حجاب، تجمع بزرگ دختران انقلاب، با حضور دختران و بانوان پایتخت، عصر امروز پنجشنبه، ۲۰ تیرماه در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۴/۲۰    - محمدجواد فرمانی