با وارد شدن به ماه ذی الحجه؛ زائرانی که پس از زیارت پیامبراکرم(ص) و جنه البقیع، مدینه منوره را به مقصد مکه مکرمه ترک می‌کنند، افزایش می‌يابد. زائران خانه خدا برای مُحرم شدن به مسجد شجره رفته و در آنجا احرام می‌بندند و لبیک‌گویان به سمت مکه مکرمه حرکت می‌کنند.
۱۳۹۸/۰۵/۱۳    - دریافتی