عید سعید قربان از جمله تعطیلات رسمی و اعیاد مسلمانان در سراسر جهان است و از یک تا چهار روز جشن گرفته می‌شود. طی آن مردم با پوشیدن بهترین پوشاک خود، پس از انجام عبادات، به دید و بازدید و جشن و سرور می‌پردازند.
۱۳۹۸/۰۵/۲۰    - منابع خارجی