امسال در میان دو میلیون و پانصد هزار زائر که از کشورهای مختلف برای انجام مناسک حج تمتع در سرزمین وحی حضور یافته بودند، نوباوگان و فرزندان خردسالی نیز حضور داشتند که توفیق یافتند والدین خود را در این سفر الهی همراهی کنند و خیلی زود، حاجی شوند.
۱۳۹۸/۰۵/۲۸    - ستاد خبری حج