برچسب ها
برچسب: الغریانی
مفتی لیبی: تشرف بیش از یک بار به حج جایز نیست
کد خبر: ۳۸۰۶۵۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۶


ترور مربی قرآن لیبی ناکام ماند
کد خبر: ۳۴۶۸۵۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹


پيش نويس نهايی قانون اساسی مصر تصويب شد
کد خبر: ۲۴۵۵۸۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۹/۱۰


نخستین نمايشگاه مخطوطات قرآنی ايران و تونس افتتاح شد
کد خبر: ۲۳۸۴۶۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۵/۱۴


قرآن‌سوزی در ليبی به بهانه ثبت امضای معمر قذافی!
کد خبر: ۲۳۸۰۰۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۵/۰۸


قذافی طبق حكم مفتی دفن شد
کد خبر: ۲۲۱۱۴۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۸/۰۳


اقامه نماز ميت قذافی فقط برای خانواده وی جايز است
کد خبر: ۲۲۱۰۷۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۸/۰۲


حضور داور اردنی در پنجمين مسابقات بين‌المللی حفظ قرآن ليبی
کد خبر: ۱۸۲۶۴۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۶/۲۴


حضور داور سوری در پنجمين مسابقات بين‌المللی حفظ قرآن «واعتصموا» ليبی
کد خبر: ۱۸۲۶۳۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۶/۲۴


آغاز پنجمين دوره مسابقات بين‌المللی حفظ قرآن «واعتصوا» ليبی
کد خبر: ۱۸۲۵۹۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۶/۲۳


پيش نويس نهايی قانون اساسی مصر تصويب شد
کد خبر: ۱۱۴۵۴۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۹/۱۰


نخستین نمايشگاه مخطوطات قرآنی ايران و تونس افتتاح شد
کد خبر: ۱۰۷۰۱۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۵/۱۴


قرآن‌سوزی در ليبی به بهانه ثبت امضای معمر قذافی!
کد خبر: ۱۰۶۵۲۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۵/۰۸