برچسب ها
برچسب: موسسه مطالعات دین و اقتصاد
از سوی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد؛
نشست «فرصت‌ها و تهدید‌های طرح تحول سلامت از آغاز تاکنون» برگزار می‌شود
کد خبر: ۳۸۲۰۳۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸


از سوی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد؛
نشست «آسیب‎شناسی جایگاه ضعیف خودرو سازی در ایران» برگزار می‌شود
کد خبر: ۳۸۱۸۸۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲


به میزبانی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد؛
لایه‌های ایمان از دیدگاه امیرالمؤمنین(ع) بررسی می‌شود
کد خبر: ۳۸۱۵۲۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷


از سوی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد؛
نشست «بنیان‌های نئولیبرالی تحریم‌های اقتصادی» برگزار می‌شود
کد خبر: ۳۸۱۳۵۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱


بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد
کد خبر: ۳۸۱۱۶۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴


از سوی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد؛
نشست «اقتصاد سیاسی تعیین نرخ ارز غارتگرانه» برگزار می‌شود
کد خبر: ۳۸۰۹۶۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷


از سوی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد؛
نشست «محاسبه تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین» برگزار می‌شود
کد خبر: ۳۸۰۷۹۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱


از سوی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد؛
دوره «اقتصاد سیاسی شاهنامه فردوسی» برگزار می‌شود
کد خبر: ۳۸۰۷۳۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۹


از سوی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد؛
اثرات حذف صفر از پول ملی بررسی می‌شود
کد خبر: ۳۸۰۵۸۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳


از سوی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد؛
نشست «انسجام سیاستی؛ پیش‌شرط پویایی بازار کار» برگزار می‌شود
کد خبر: ۳۸۰۴۵۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۸


به میزبانی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد؛
ابعاد پدیده بدمَسکنی در ایران امروز بررسی می‌شود
کد خبر: ۳۸۰۲۱۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۰


به میزبانی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد؛
ملی شدن صنعت نفت با نگاهی تاریخی بررسی می‌شود
کد خبر: ۳۷۹۷۳۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱


به میزبانی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد؛
درس‌های آخرین موج خصوصی‌سازی بررسی می‌شود
کد خبر: ۳۷۹۵۷۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵


به میزبانی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد؛
مفهوم «اصلاح ساختار بودجه» بررسی می‌شود
کد خبر: ۳۷۹۳۴۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷


تنبیه سخت صادرکنندگانی که ارز را به کشور برنمی‌گردانند
کد خبر: ۳۷۹۰۵۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


به میزبانی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد؛
نشست «زخم‌های چرکین زیر پوست سیاست» برگزار می‌شود
کد خبر: ۳۷۸۱۳۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵


به میزبانی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد؛
نشست «آسیب‌شناسی نظام مالیاتی کشور» برگزار می‌شود
کد خبر: ۳۷۷۷۵۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱


به میزبانی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد؛
نشست «عدم تعادل منطقه‌ای؛ منظری دیگر» برگزار می‌شود
کد خبر: ۳۷۷۵۳۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۴


نشست «اقتصاد سیاسی بهار عربی» در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد
کد خبر: ۳۷۰۶۱۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۷


نشست «بررسی صلح امام حسن(ع) در پرتو سیره نبوی» برگزار می‌شود
کد خبر: ۳۶۵۸۶۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹