IQNA

Mnzon Allah (SAW): "Jama'a rahama ne, rarraba kuma azaba ce." Kanzul Ummal: hadisi na : 20242