IQNA

Rasulullah saw bersabda: "Persatuan adalah (sumber) rahmat dan perpecahan adalah azab." (Kanzul Ummal, hadis 20242)