IQNA

21:43 - September 11, 2018
News ID: 3000070
Pangkat ng mga Paligsahan - Ang mga kondisyon at mga pamantayan para sa pakikilahok sa Ika-4 na Paligsahang Pandaigdig sa Qur'an para sa mga Bulag sa Islamikong mundo, na gaganapin sa maagang susunod na taon, ay ipapahayag sa simula ng buwan ng Bahman ay itinakdâ bilang huling araw para sa pagpaparehistro.

Sa ulat ng tagapag-ulat ng IQNA, na ipinapahayag na ang mga kondisyon, pamantayan at sa lalahok sa Ika-4 na Paligsahang Pandaigdig sa Qur'an para sa mga Bulag sa Islamikong Mundo.

Ayon sa itong panawagan, ang mga aplikante na sasali sa paligsahan, na gaganapin maaga sa susunod na taon, ay magkakaroon ng pagkakataon na mag-post ng aplikasyon o magpaparehistro bago ang simula ng buwan.

Bilang karagdagan sa mga layunin ng paligsahan, inilarawan din sa itong panawagan ang mga pangkalahatang kondisyon ng mga kalahok at ang paraan kung saan ginawa ang mga paunang pagtasa. Ang pagpatuloy sa nilalaman sa itong panawagan ay naihanda na.

Panimula

Ang Samahan ng Kapakanan pagkatapos ng matagumpay at kahanga-hangang pagdaraos ng tatlong Paligsahang Pandaigdigan sa Banal na Qur’an para sa mga Bulag sa Islamikong mundo ay nagnanais na idaraos ang ika-apat na edisyon sa itong paligsahan sa mga larangan ng pagsasaulo at pagbabasa sa buong Qur’an para sa kalalakihan na kategoriya ay igaganap sa tagsibol ng 1398.

Mga Layunin ng Paligsahan

 1. Nagpapalakas ng pagkakaisa at pagkatatagan sa pagitan ng mga bulag sa mundo ng Muslim at mga problema sa araw.
 2. Pang-agham-pangkultura na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga tanyag na tao sa mundo ng Islam mula sa lipunan ng mga bulag.
 3. Paglikha ng pook para sa paglalathala at pagpapalawak ng kultura ng Qur’anikong pag-aaral at kagandahang-asal sa mga bulag.
 4. Pag-udyok at paghikayat sa mga bulag upang matuto at umunlad sa mga gawaing Qur’aniko.
 5. 5. Pag-unawa sa pambansa at mga gawaing pangkultura ng iba't ibang bansa.

 

Pangkalahatang  mga Kondisyon sa mga Kalahok

Ang mga aplikante ay kinakailangan na matugunan ang "pangkalahatang mga kondisyon" sa ibaba:
1. Ang taong gulang ng kalahok ay dapat na 18 hanggang 45 taon gulang.

 1. Ang paligsahan ay natatangi lamang sa kalalakihan at gaganapin sa dalawang larangan, ang pagbabasa [tahqīq] at pagsasaulo sa Maluwalhating Qur'an.
 2. Ang lalahok ay maaaring sumali lamang ng isang larangan o kategoriya.
 3. Ang piniling larangan o kategoriya ng kalahok ay hindi na maaaring baguhin pa.
  5. Isang tao lamang ang tatanggapin bilang na kasama sa lalahok.
 4. Nagkaroon ng pagkamamamayan at pagkabansa sa bansa na pinag-uusapan (mayroon na pasaporte sa nagpadala na bansa).
 5. Ang pagbibigay ng larawan sa unang pahina ng pasaporte at numero ng mobile phone para sa kasunod na mga koordinasyon ay kinakailangan.
 6. Ang mga taong nagtagumpay mula sa una hanggang sa ikatlong hanay sa itong paligsahan noon ay hindi na maaaring lumahok nito.
 7. Ang mga gastos sa visa, mga tiket, paninirahan at kasama na isang tao para sa bawat kalahok ay tungkulin ng punong-himpilan ng paligsahan.
 8. Ang gastos ng pasahe papunta at pabalik sa lungsod doon sa bansa na ginanap ang paligsahan ay tungkulin ng kalahok.
 9. Ang katapusang araw para sa pagtanggap ng mga dokumento sa mga kuwalipikado sa huling antas: 1 Bahman 1397 sumang-ayon ng 14 Jamadil Awwal 1440 [21 Enero 2019].

Ang pagsusuri sa mga lalahok ay maging tulad ng sumusunod:

 1. Mga kondisyon ng paglipat ng salansanan (file) sa larangan ng pagbabasa na tahqīq. Ganito ang pagsali:
 2. Ito ay kinakailangan na ang kagalang-galang na mga magbabasa ay pumili at babasahin sa kanyang sarili ang isa sa mga sumusunod na piraso (ng Qur’an), itala at ilagay sa isang salansanan (file) sa anyo ng audio (tinig) o kaya video at pagkatapos ipadala.

Surah Al-Zumar: bersikulo 1 to 5.

 1. Ang naitala na salansanan (file) ay lalong mabuti na ibigay doon sa Bahaging Pangkultura ng Islamikong Republika ng Iran at sa harapan ng Kagalang-galang na Sugong Pangkultura (Cultural Attache) kasi kung hindi sa ganitong kalagayan ay ipapadala doon sa kalihim (ng punong-himpilan) sa itong E-mail address: hosseinsc@gmail.com sa pamamagitan ng kalahok at alinsunod sa ipinapaalam na pormat at loterya.

D: Ang lahat ng mga salansanan (file) ay hahatulan at susuriin sa isang araw, sa harapan ng pagkakaroon ng pandaigdigang mga tagahatol.

 1. Mga tuntunin at paraan ng paglahok sa larangan ng pagsasaulo ng buong Banal na Quran

Ang mga aplikante na nakikilahok sa paligsahang ito ay dapat magsumite ng kinakailangang mga pagtutukoy at mga dokumento, Sa oras na inihayag ay kasunod kaagad ang paligsahan sa pamamagitan ng sekretariat ng paligsahan, sila ay makilahok sa paunang paligsahan sa harapan ng mga pandaigdigang mga hurado sa kalagayan na ugnayan na video at buhay. Dapat ipalaala na sa kalagayan na hindi lumabas sa harapan ng tagapaghatol, ang aplikante ay aalisin mula sa paligsahan.


Natatanging mga Kondisyon para sa mga Kalahok

 1. Mga taong nanalo sa unang puwesto sa pambansa o pandaigdigang Qur’anikong ginanap na natatatangi sa mga bulag.
 2. Ganap na kaalam sa tajwīd, tartīl, sawt (tinig), at lahn (tono) sa Banal na Qur’an. Mayroon na kakayahan sa pagbasa na pinagmasdan ang mga alituntunin ng pagbasa (para sa qurā’)
 3. Kakayahang sumagot ng mabilis at bigkasin ang mga talata na ibinigay ng hurado (para sa mga huffāz)
 4. Kumpirma na sulat sa isa sa Qur’anikong mga samahan na mapagkakatiwalaan sa bansa na kaugnay (sa mga larangan ng pagsasaulo at pagbabasa) lalong lalo na nagkakaroon sa personal ang aplikante sa mga tampok na nakalagay sa (2) o (3).

http://iqna.ir/fa/news/3743797

Name:
Email:
* Comment: