IQNA

Libu-libong mga Palestino na isang beses sa bawat buwan, pupunta sa sasakyan ng Red Cross upang dumalaw sa kanilang mga kasapi ng pamilya na nakulong sa Israel na mga bilangguan.