IQNA

Bagama't ang mga pagyari sa kamay (handicrafts) ngayon ay hindi ipinagmamalaki ang nakaraan, may mga artista pa rin na gumagawa ng pagyayari sa kamay na mga bagay. Ang mga pagyari sa kamay ng Khuzestan na pinukaw ng makasaysayang karanasan ng rehiyon ng Zagros bilang duyan ng sibilisasyon at kultura ng Elamite at ang pagkakaroon ng iba't ibang mga etniko, halimbawa, ang Bakhtiari at Arabo ay may malaking pagkakaiba-iba. Ang ulat ay tumitingin sa suporta ng Imam Khomeini Relief Committee para sa sariling hanapbuhay sa Andika at Lali rehiyon, at ang paglaganap ng mga pagyari sa kamay at hanapbuhay ng kababaihan sa tahanan at pamilya.