IQNA

Ang Sāhib Al-Amr Moske ay isa sa lumang moske sa Tabriz. Ang gusaling ito ay nilikhâ ni Shah Tahmasb I at sa orihinal na pag-aari sa kanya. Nang maglaon, sa pamamagitan ng mga hukbong Ottoman na sumalakay sa Iran, ang Sāhib Al-Amr na Moske ay sa pangkalahatan nawasak. Ang moske ay sa panahon ng Safavid at matatagpuan sa kalye ng Tabriz sa Shaki Abenida.